БІЛІМ БЕРУ СЕМИНАРЛАРЫ

СЕМИНАРЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ KZ

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар мемлекеттік қызметшілер қызметінің өнімділігін, ұйым ішіндегі кәсібилік мәдениетін жақсартуға, нәтижеге бағдарлануға және жұмыстан қанағаттануды алуға бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 07-11 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар,құрылымдық бөлімшелердің басшыларына,этика бойынша уәкілдерге арналған.Этика нормаларын және мемлекеттік қызметшілердің негізгі мінез-құлық ережелерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша оқып, түсіндіруге бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 14-18 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар мемлекеттік қызметтердің сапасын, қызмет көрсету сапасын басқару үшін қажетті дағдыларды дамытуға, мемлекеттік қызметтер сапасының критерийлері мен көрсеткіштерін талқылауға, клиенттердің қанағаттану деңгейін анықтауға және т. б. бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 21-25 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Әйелдер көшбасшылығының тұжырымдамалық негіздері мен модельдері. Көшбасшылық құзыреттері мен көшбасшылық құралдарын дамыту. Табысты әйелдердің мотивациясы және психологиялық ресурстарын дамытуға арналған семинар.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 31 қазан - 04 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық дағдыларын дамытуға және сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне және қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті ілгерілетуге, сондай-ақ ISO 37001/ҚР СТ 3049-2017 сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың менеджмент жүйесін енгізу процесін түсінуге және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың менеджмент жүйесін әзірлеу, енгізу, басқару және қолдау кезінде ұйымға көмек көрсету үшін білім беруге бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 28 наурыз- 01 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар бизнес-процестерді басқаруды ұйымдастыруды, процесс көрсеткіштерінің орындалуын талдауды, процестің қалыпты жүрісінен ауытқу себептерін талдауды және түзету әрекеттерін орындауды, оңтайландыру және реинжиниринг арқылы бизнес-процестерді жетілдіру модельдерін зерттеуге бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 24-28 қазан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар ақпаратпен жұмыс істей білуге, мемлекеттік қызметшінің аналитикалық құзыреттілігін дамытуға, қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін шешімдер қабылдауға бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 22-26 тамыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Мемлекеттік органдардағы HR менеджменттің стратегиялық құралдары.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 07-09 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар әдіснаманы, стандарттарды, құралдарды, жобалық менеджмент процестерін зерттеуге бағытталған. Жобалық басқару негізінде ұлттық жобаларды және аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыру.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 30 мамыр - 03 маусым

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар тыңдаушылардың кәсіби дағдыларын кеңейтуге бағытталған: бухгалтерлік операцияларды қалыптастыру;бюджеттік өтінімдерді ресімдеу және беру тәртібі, Мемлекеттік органдарда бухгалтерлік есепті жүргізу ерекшеліктері; Ақшалай қаражаттардың, тауар-материалдық қорлардың, негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің және т. б. есебін жүргізу.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 17-21 қазан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар ақпаратпен жұмыс істей білуге, мемлекеттік қызметшінің аналитикалық құзыреттілігін дамытуға, қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін шешімдер қабылдауға бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 04-08 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар мемлекеттік қызметтердің сапасын, қызмет көрсету сапасын басқару үшін қажетті дағдыларды дамытуға, мемлекеттік қызметтер сапасының критерийлері мен көрсеткіштерін талқылауға, клиенттердің қанағаттану деңгейін анықтауға және т. б. бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 11-15 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар сторителлингті, блоггингті коммуникациялық менеджмент құралы ретінде дамытуға бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 18-22 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар БАҚ-та және түрлі аудитория алдында сөз сөйлеудің практикалық дағдыларын жетілдіруге, жеке қоғамдық бейнені қалыптастыруға, сондай-ақ баспасөз хатшысының жұмысын тиімді ұйымдастыруға бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 25-29 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар мемлекеттік қызметте цифрлық технологияларды енгізудің ерекшеліктері мен нәтижелерін зерделеуге бағытталған. Онлайн құралдарды тәжірибеде үйрену: Google және Microsoft Online мәтіндік редакторлары, сондай-ақ коммуникацияны жақсартуға бағытталған онлайн қызметтердің басқа мүмкіндіктері, деректерді жинауға, талдауға және сақтауға арналған бұлтты қызметтер. Бизнес-процестерді жетілдіру модельдері. Мемлекеттік қызметтерді цифрландыру.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 16-20 мамыр

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар шеңберінде қатысушылар мемлекеттік органдардың ресми құжат айналымын цифрландыруды жүзеге асыру бойынша білім мен практикалық дағдыларды игереді, орыс және мемлекеттік тілдердегі құқықтық нормалар мәтіндерінің шынайылығын қамтамасыз ету мәселелерін, сондай-ақ іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізудің өзекті мәселелерін қарастырады. Семинардың мазмұны мемлекеттік қызметшілердің жұмысындағы заманауи ақпараттық кеңсе технологиялары бойынша практикумы.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 23-27 мамыр

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар іске асыру міндеттері мен басымдықтарын неғұрлым терең зерделеу негізінде этносаралық және конфессияаралық қатынастарды реттеу саласындағы мемлекеттік саясат мәселелері бойынша практикалық құзыреттерді жетілдіруге бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 20-24 маусым

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар мемлекеттік қызметте цифрлық технологияларды енгізудің ерекшеліктері мен нәтижелерін зерделеуге бағытталған. Онлайн құралдарды тәжірибеде үйрену: Google және Microsoft Online мәтіндік редакторлары, сондай-ақ коммуникацияны жақсартуға бағытталған онлайн қызметтердің басқа мүмкіндіктері, деректерді жинауға, талдауға және сақтауға арналған бұлтты қызметтер. Бизнес-процестерді жетілдіру модельдері. Мемлекеттік қызметтерді цифрландыру.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 13-17 маусым

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің ережелерін іс жүзінде қолдану бөлігінде мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттерін дамытуға бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 13-15 маусым

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар шеңберінде қатысушылар мемлекеттік органдардың ресми құжат айналымын цифрландыруды жүзеге асыру бойынша білім мен практикалық дағдыларды игереді, орыс және мемлекеттік тілдердегі құқықтық нормалар мәтіндерінің шынайылығын қамтамасыз ету мәселелерін, сондай-ақ іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізудің өзекті мәселелерін қарастырады. Семинардың мазмұны мемлекеттік қызметшілердің жұмысындағы заманауи ақпараттық кеңсе технологиялары бойынша практикумы қамтиды.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 07-11 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар шеңберінде қатысушылар мемлекеттік органдардың ресми құжат айналымын цифрландыруды жүзеге асыру бойынша білім мен практикалық дағдыларды игереді, орыс және мемлекеттік тілдердегі құқықтық нормалар мәтіндерінің шынайылығын қамтамасыз ету мәселелерін, сондай-ақ іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізудің өзекті мәселелерін қарастырады. Семинардың мазмұны мемлекеттік қызметшілердің жұмысындағы заманауи ақпараттық кеңсе технологиялары бойынша практикумы.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 03 - 07 қазан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар тыңдаушылардың кәсіби дағдыларын кеңейтуге бағытталған: бухгалтерлік операцияларды қалыптастыру;бюджеттік өтінімдерді ресімдеу және беру тәртібі, Мемлекеттік органдарда бухгалтерлік есепті жүргізу ерекшеліктері; Ақшалай қаражаттардың, тауар-материалдық қорлардың, негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің және т. б. есебін жүргізу.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 28 ақпан - 04 наурыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар Әлеуметтік жұмыстың талап етілетін тәжірибесі ретінде жобалау ерекшелігі туралы түсініктерді қалыптастыруға, әлеуметтік-жобалық қызметті ұйымдастыру бойынша практикалық дағдылар мен дағдыларды дамытуға, сондай-ақ халықты әлеуметтік қорғау мекемелерінің қызметі шеңберінде әлеуметтік жобаларды құруға бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 19-23 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің ережелерін іс жүзінде қолдану бөлігінде мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттерін дамытуға бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 04-06 мамыр

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар ТҮКШ, сәулет және құрылыс саласында халықтың өмір сүру жағдайын жақсарту үшін тетіктерді зерделеуге, процестердің ашықтығын арттыруға, электрондық үкімет жүйелері арқылы басқару мүмкіндіктерін кеңейтуге және т. б. бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 26-30 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар нотариат, әскери есепке алу, мұрағаттық іс жүргізу саласындағы маманның әр шаруашылық бойынша есепке алуды жүргізудің статистикалық әдіснамасы және тіркеу жазбаларын жүргізуді ұйымдастыру нысандары және т. б. білімін жетілдіруге, сондай-ақ мемлекеттік органның бизнес-процестерін оңтайландыруды жетілдіруге бағытталған

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 10-14 қазан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар мемлекеттік қызметтердің сапасын, қызмет көрсету сапасын басқару үшін қажетті дағдыларды дамытуға, мемлекеттік қызметтер сапасының критерийлері мен көрсеткіштерін талқылауға, клиенттердің қанағаттану деңгейін анықтауға және т. б. бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 15-19 тамыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар әскери есепке алуды тиімді ұйымдастыру үшін қажетті құзыреттерді дамытуға, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда әскери есепке алуды ұйымдастыру саласында арнайы кәсіптік білімді жетілдіруге, әскери есепке алуды жүргізу бойынша білімді өзектендіруге бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 12-13 мамыр

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар Мемлекеттік басқару жүйесін трансформациялау шеңберінде қызметті басқару бойынша құзыреттілікті дамытуға бағытталған. Өзгерістерді басқару. Басқарудағы жүйелі тәсіл. Кәсіби дағдыларды жүйелі қолдану.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 23-27 мамыр

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар Төтенше жағдайлар кезінде халықпен және қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметтерімен тиімді жұмыс істеу үшін қажетті білімді жетілдіруге және практикалық дағдыларды дамытуға бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 05-07 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттілігінің құрамдас бөлігі ретінде инклюзивті-бағдарланған құзыреттерін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 12-16 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинарда ауыл шаруашылығы саласындағы инновациялар зерделенеді, бұдан басқа, қызметкерлер цифрлық жүйелер арқылы басқарудағы құралдар мен тетіктерді және т. б. зерделейді.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 26-30 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Жергілікті өзін-өзі басқарудың заманауи мәселелерін шешуге арналған құралдар әзірлеуге, әкімдер корпусының әлеуетін нығайтуға бағытталған семинар.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 03-07 қазан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар мемлекеттік қызметшілер мен тұрғындар арасындағы кәсіби қарым-қатынас деңгейін көтеруге, мемлекеттік қызметшілердің өзіне деген сенімін арттыруға, тиімді коммуникация құрудың практикалық дағдыларын дамытуға және шоғырландыруға бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 31 қазан - 04 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

  Семинар мемлекеттік қызметтердің сапасын, қызмет көрсету сапасын басқару үшін қажетті дағдыларды дамытуға, мемлекеттік қызметтер сапасының критерийлері мен көрсеткіштерін талқылауға, клиенттердің қанағаттану деңгейін анықтауға және т. б. бағытталған.

МЕРЗІМІ: :2022 жылғы 14-18 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 40 академиялық сағат

 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бекентаева Алма Болатовна

Филиал Академии по Акмолинской области

И.о заведующего кабинетом реализации и продвижения образовательных программ

Тел.: 8 (7162) 25 64 42

  e-mail: a.bekentaeva@apa.kz

 

РЕГИСТРАЦИЯ