ҰЙЫМДАСТЫРУШЫНЫҢ БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ

 

  Бекентаева Алма Болатовна

М.а. кабинет меңгерушісі

  8 716 2 40-13-69
 +7 (705) 426 33 96

  a.bekentaeva@apa.kz