Мемлекеттік әкімшілік қызметке алғаш кірген мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары (күндізгі оқу нысаны бойынша)

I.Стратегиялық ойлау

1 Стратегиялық және багдарламалық қужаттар Интерактивті талқылау
2 Рухани жаңғыру: қоғамдық сананы жаңғырту Интерактивті талқылау
3 Басқару экономикасы  Кейс-стади
4 Стратегиялық жоспарлау Тренинг, Кейс-стади

II.Бірыңғай құзыреттілік шеңбері («C» және «D» деңгейлері)

5 Ынтымақтастық Тренинг, Кейс-стади
6 Жеделдік Тренинг, Кейс-стади
7 Өзін-өзі дамыту. Мансаптық өсуді ынталандыру. Тренинг, Кейс-стади
8 Жауаптылық және бастамашылдық Тренинг, Кейс-стади
9 Күйзеліске төзімділік Тренинг, Кейс-стади
10 Көрсетілетін қызметті тұтынушыға бағдарлау және оған ақпарат беру Тренинг, Кейс-стади
11 Парасаттылық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет. Тренинг, Кейс-стади
12 Қызметті басқару және шешімдер қабылдау Тренинг, Кейс-стади

III.Болашақ құзыреттіліктер

13 Киберқауіпсіздік негіздері Кейс-стади
14 Мемлекеттік басқарудағы цифрлық технологиялар Кейс-стади
15 Тиімді коммуникация дағдылары Тренинг
16 Коучинг Тренинг
17 Ойлау дизайны Кейс-стади
18 Көшбасшылық және эмоциялық интеллект Кейс-стади
19 Жұртшылық алдында жария сөз сөйлеу Тренинг
20 Жобалық менеджмент Тренинг
21 Жобалық жұмыс бойынша со-teaching Консультация
22 Үлкен деректерді талдау Кейс-стади
23 Латын графикасы негізіндегі ресми жазылым Кейс-стади

IV.Өңірлік компонент

24 Өңірлік саясаттың басымдылықтары Интерактивті талқылау
25 Мемлекеттік қызметтерді көрсетуде кедергісіз ортаны іске асыру Интерактивті талқылау
26 Жастар ұйымдарымен серіктестік: өңірдің даму әлеуеті Интерактивті талқылау

IV.Өңірлік компонент

27 Жобалық жұмысты қорғау Жоба презентациясы

ӨТКІЗУ МЕРЗІМДЕРІ

  1 — ЛЕК 10-28 ақпан

2 — ЛЕК 30 наурыз -17 сәуір

3— ЛЕК 15 маусым -3 шілде

4—ЛЕК 10-28 тамыз

5 —ЛЕК 1-18 қыркүйек

6 —ЛЕК 21 қыркүйек – 9 қазан

7—ЛЕК 12-30 қазан

Курстардың ұзақтығы: 3 апта

 ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ

 Бекентаева Алма Болатовна

Академияның Ақмола облысы бойынша филиалы

Білім беру бағдарламаларын іске асыру және ілгерілету кабинеті меңгерушісінің м.а.

Тел.: 8 (7162) 25 64 42

  e-mail: a.bekentaeva@apa.kz

ТІРКЕЛУ