Мемлекеттiк әкiмшiлiк басшы лауазымына алғаш тағайындалған мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары (күндізгі оқу нысаны бойынша)

I.Стратегиялық менеджмент және көшбасшылық

1 Көшбасшылық және эмоциялық интеллект Кейс-стади
2 Шешендік өнер Кейс-стади
3 НР менеджмент Тренинг, Кейс-стади
4 Келіссөздер жүргізу және конфликт менеджмент Кейс-стади
5 Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды басқару. Стратегиялық ойлау. Кейс-стади
6 Келіссөздер жүргізу және конфликт менеджмент Тренинг, Кейс-стади

II.Бірыңғай құзыреттілік шеңбері («В» деңгейі)

7 Ынтымақтастық Тренинг, Кейс-стади
8 Тайм және стресс менеджмент Тренинг, Кейс-стади
9 Өзін-өзі дамыту Тренинг, Кейс-стади
10 Жауаптылық және бастамашылдық Тренинг, Кейс-стади
11 Көрсетілетін қызметті тұтынушыға бағдарлау және оған ақпарат беру Тренинг, Кейс-стади
12 Парасаттылық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет. Тренинг, Кейс-стади
13 Қызметті басқару және шешімдер қабылдау Тренинг, Кейс-стади

III.Болашақ құзыреттіліктер

14 Ақпараттық және киберқауіпсіздік Тренинг, Кейс-стади
15 Цифрлық мемлекеттік басқару Тренинг, Кейс-стади
16 Коммуникативтік менеджмент Тренинг
17 Ойлау дизайны Кейс-стади
18 Басқару технологиялары (рrоjесt және сһаngе management) Тренинг
19 Жобалық жұмыс бойынша со-tеасhing Консультация
20 Коучинг пен тәлімгерлік Тренинг, Кейс-стади
21 Ауқымды деректер негізінде шешім қабылдау Тренинг, Кейс-стади
22 Латын графикасы негізіндегі ресми жазылым Тренинг, Кейс-стади

IV.Өңірлік компонент

23 Өңірлік саясат: ауқатты өңір қалыптастырудың құралдары Тренинг, Кейс-стади
24 Этносаясат: өңірлік тәжірибе Интерактивті талқылау
25 Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы қолдану тәжірибесі Интерактивті талқылау

V.Білімді қорытынды бақылау

26 Жобалық жұмысты қорғау Жоба презентациясы

ӨТКІЗУ МЕРЗІМДЕРІ

 1  ЛЕК 03 – 21 ақпан

2  ЛЕК 11 – 29 мамыр

3  ЛЕК 09 – 27 қараша

Курстардың ұзақтығы: 3 апта

 ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ

  Бекентаева Алма Болатовна

Академияның Ақмола облысы бойынша филиалы

Білім беру бағдарламаларын іске асыру және ілгерілету кабинеті меңгерушісінің м.а.

Тел.: 8 (7162) 25 64 42

  e-mail: a.bekentaeva@apa.kz

ТІРКЕЛУ